MOBILE
0908349411
Email
phongthuyxaydungadong@gmail.com
工作时间
8 am - 17 pm
 

联系我们

联系信息

Văn Phòng Chính

148 Thành Thái, P.12, Quận 10, Tp.HCM

(028) 3868 2152 - 0909 840 898

Văn Phòng KGĐ Tân Bình

08 - Tân Kỳ Tân Quý, P.15, Q.Tân Bình, HCM

(028) 3810 2339 - 0906 331 556

0908349411