MOBILE
0908349411
Email
phongthuyxaydungadong@gmail.com
工作时间
8 am - 17 pm
 
Thiết kế công trình công cộng 24 (Trung tâm thương mại K-plaza, USA)
设计和施工单位: 

施工现场:

施工:

KTS 主持:

成就: