MOBILE
0908349411
Email
phongthuyxaydungadong@gmail.com
Working time
8 am - 17 pm
 
Thiết kế công trình công cộng 24 (Trung tâm thương mại K-plaza, USA)
Design and construction unit: 

Building site:

Construction:

KTS Chair:

Finish: