MOBILE
0908 34 94 11
Email
phongthuyxaydungadong@gmail.com
Thời gian làm việc
8 am - 17 pm
 

Bản quyền và giải thưởng

  • Thương hiệu Xây Dựng Phong Thủy Á Đông, bao gồm và không giới hạn phần tên gọi, logo, phần chữ và các quyền sở hữu tác quyền đối với sản phẩm liên quan.
  • Các hình ảnh, bao gồm hình 3D phối cảnh, hình thiết kế và hình ảnh công trình, hình ảnh công ty, đi kèm với tất cả các nội dung liên quan được xuất bản trên website chính www.xaydungphongthuyadong.com.vn được coi là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Thủy Á Đông theo Luật Bản Quyền và Luật Xuất Bản của Việt Nam.
  • Mọi hành vi sao chép, sử dụng các hình ảnh và nội dung trên website chính www.xaydungphongthuyadong.com.vn. Mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty Xây Dựng Phong Thủy Á Đông là vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.
  • Công Ty Xây Dựng Phong Thủy Á Đông bảo lưu không giới hạn thời gian và địa điềm đối với quyền tác giả, và mọi quyền hạn khác liên quan đến hình ảnh, thiết kế và nội dung trên website chính www.xaydungphongthuyadong.com.vn