MOBILE
0908 34 94 11
Email
phongthuyxaydungadong@gmail.com
Thời gian làm việc
8 am - 17 pm
 

Giới thiệu Kĩ Sư, Kiến Trúc Sư chủ trì

Kỹ sư kết cấu là thiết lập, tính toán, vẽ ra nguyên lý, kết cấu, chi tiết kết cấu của công trình  làm cơ sở cho kỹ sư thi công triển khai bản vẽ ra thi công thực tế. Các Kỹ sư kết cấu không những phải nắm chắc các quá trình và hiện tượng diễn ra trong hệ thống kỹ thuật chuyên ngành...

Ths. Nguyễn Duyên Tuấn – Giám Đốc Điều Hành – Kỹ Sư Chủ Trì Kết Cấu

Tôi là “Kỹ Sư Chủ Trì Kết Cấu” là người chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc thiết kế kết cấu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng & công nghiệp của công ty.